تولید انواع پوشش های خودرویی در گوهرفام از سال 1368 با استفاده از دانش، فن آوری و تجهیزات روز دنیا، تحت گواهی نامه Dupont-Herbert آغاز و به مرور بر طیف این محصولات افزوده شد.  به کمک فن آوری های نوین، محصولات شرکت  به طور گسترده ای در پوشش بدنه، قطعات پلیمری و تجهیزات قابل مونتاژ انواع خودرو و نیز تعمیر و نگهداری خودروهای سبک و سنگین استفاده می شود.

این محصولات شامل:

           انواع آستر

           رنگهاي رويه

           کیلر

           ساليد

           متاليك

           انواع حلال خودرو

           رنگهای قطعات پلیمری