محصولات گوهرفام در زمینه پوشش های تعمیراتی قابل رقابت با برترین برندهای دنیا است و برای رفع آسیب های جزئی و کلی انواع خودرو قابل استفاده می باشد. محصولات موجود براساس دانش روز دنیا و با مشارکت شرکت های معتبر دنیا ارائه می شود.

شامل: کیلر، پوشش پایه سالید و متالیک، الكيدي، اكريليك، پوشش پلی اورتان، انواع پرایمر  ، انواع تینر و هاردنر مربوطه .

لازم به ذکر است که هم کنون معتبرترین تعمیرگاه های موجود کشور از خدمات روز رنگ آمیزی و فام سازی ما استفاده می کنند.