كادر مجرب و  فني شركت متشكل از تعداد زيادي از متخصصين و  فارغ التحصيلان دانشگاهها از رده ليسانس تا دكترا بوده كه به همراه تعداد  قابل توجهي تكنسين و كارگران ماهر در رابطه با توليدات اين شركت ، در قسمتهاي مختلف كارخانه مشغول بكار هستند .

ارائه خدمات آموزشي از طريق برگزاري كلاسهاي مختلف ، دوره هاي اعزام به خارج از كشور ، شركت در نمايشگاهها و سمينارهاي تخصصي داخلي وخارجي از جمله تمهيدات شركت در جهت به روز نگهداشتن سطح علمي و دانش فني پرسنل خود بوده به گونه اي كه هم اكنون ارائه بهترين خدمات پس از فروش براي هماهنگي با خطوط رنگ صنايع مختلف ، از نكات بارز سيستمي اين مجموعه مي باشد .

با توجه به خط مشي شركت در راستاي تامين خواسته هاي كيفي وكمي مشتريان ورضايت آنها در چهار چوب قراردادها واستانداردهاي فني، اين شركت از طريق راهبردهاي ذيل اقدام به دستيابي موارد مذكور نموده است.