تولید این پوشش با دانش فنی Chemetall  آلمان آغاز، و همراه با شرکت های بزرگ جهان به روز گردید. پوشش فسفاته یک پوشش تبدیلی است که هدف از ایجاد آن جلوگیری از خوردگی بدنه  و ایجاد یک لایه جهت چسبندگی بهتر پوشش می باشد. در فرآیند فسفاته کاری قطعات فلزی از قبیل آهن، فولاد، گالوانیزه وآلومینیوم در مجاورت کاتیونها، بوسیله حمله اسیدی به سطح فلز و واکنش شیمیایی  لایه ای نازک و دارای خلل و فرج و مقاوم به خوردگی بررروی سطح فلز ایجاد میگردد.  مواد فسفاته تری کاتیونیک شرکت گوهرفام بر روی کلیه ورق های CRS و گالوانیزه، یک لایه فسفاته با خواص عالی و کریستال سایز بسیار ریز ایجاد می‌نماید.

تولید یک پوشش فسفاته با کیفیت مطلوب، مستلزم عملیات آماده سازی مناسب سطح فلز است. پوشش ها روی سطوح تمیز و بدون آلودگی، چسبندگی و عمر مفید بهتری دارند. عملیات آماده سازی سطح شامل چربیگیری می باشد. انواع چربیگیر و فسفاته تولیدی شرکت گوهرفام قابلیت استفاده در سیستم های پاششی و غوطه وری را دارد.