شرکت تولیدی و صنعتی گوهرفام با داشتن سبد کاملی از 200 محصول رنگ صنعتی در حال ارائه محصولات این حوزه به صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، وزارت نیرو و .... است.